SERVICES

ที่ปรึกษาด้านการงาน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทีมงานคุณภาพของ CA พร้อมให้คำแนะนำ และดูแลเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคุณ

Financial Advisor

ที่ปรีกษาโครงการ

เรามีความเชียวชาญ และประสบการณ์ที่ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการระดับประเทศมาอย่างยาวนาน

Project Advisor

ที่ปรึษาด้านระบบสารสนเทศ

ในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีเรา CA พร้อมเป็นที่ปรีกษาที่จะผลักดันบริษัท หรือโครงการของดันให้ก้าวทัน และก้าวข้ามขีดจำกัดทางด้านสารสนเทศ

IT & Technology Advisor