การเปลี่ยนผ่านสู่ Cloud เต็มรูปแบบ

วันนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสารสนเทศนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการขององกรณ์ที่มีสูงมากคือการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง สู่ระบบ Cloud ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

การตอบโจทย์เรื่อง Cloud ในองกรณ์ขนาดใหญ่ ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะโครงสร้างเดิมที่ใช้งานอยู่มักมีความสำคัญ และไม่มีสามารถปิดในขณะที่ทำการเปลี่ยนย้ายได้ นอกจากนั้นแล้วความซับซ้อนของระบบในองกรณ์ใหญ่ยังเป็นเรื่องยากสำหรับนักวิเคราะห์ ที่จะทำการปรับย้ายโครงสร้างขึ้นสู่ระบบ Cloud

ในโครงการนี้ CA ได้ให้คำแนะนำ และนำเสนอพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน และย้ายโครงสร้างอย่าง BEYCloud เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนผ่านระบบ โดยโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาอันสั้น และยังใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า

ทีมงาน CA